ציור פינה המותאם לזוויות הראיה של הצופים

הרחבת המסדרון על ידי מריחת הציור והתאמתו לזוית של שישים מעלות בה רואה הצופה את הציור