ציור הקיר הראשון שלי, נעשה מרישום דמויות בחוף הים בהיותי סטודנט במכון אבני לאומנות