כשש משפחות מארה"ב התארחו בסטדיו, שמעו הסברים על ציורי קיר וציירו יחד