ציור קיר ענק בהשתתפות סטודנטים לאמנות מקומיים ומנהלי חברת city property

על קיר ברחוב Nelson Mandela Drive and Stanza Bopape Street