הציור בשיתוף שגרירות ישראל בדרום אפריקה וחברת City Property

בצומת הרחובות  Nelson Mandela  and Church street