אילן יוחסין ענק שצוייר במהלך פסטיבל המשפחה בבית התפוצות ע"י באי הפסטיבל. כל משתתף צייר את שושלת היוחסין על גבי רימון ויחד נוצר עץ משפחה ענק