חגיגות שמונים שנה לגבעתיים, בהשראת סיפורים וחוויות ששמעתי מבעלת הבית, מראשוני המתיישבים בעיר.
חסות: עיריית גבעתיים